Stockholm College Radios sändningstider

Måndag-Fredag
•07:00 – 09:00 Morning glory

Studiobild

Tisdag
•16:00 – 20:00 Rocket

Onsdag
•16:00 – 19:00 Rocket

Tordag
•16:00 – 20:00 Rocket
•20:00 – 21:00 Pluto (udda veckor)
•20:00 – 21:00 Catsound (jämna veckor)

Fredag
•16:00 – 18:00 Rocket
•18:00 – 20:00 Little Steven´s Underground Garage

Lördag
•18:00 – 20:00 Elektronisk Lördag (20/1, 17/2, 17/3, 14/4, 12/5)
•19:00 – 20:00 Radio Powerslam (3/2, 3/3, 31/3, 28/4, 26/5)
•18:00 – 19:00 Musik (Jämna veckor)
•20:00 – 21:00 NF-Brus(udda veckor)
•19:00 – 21:00 Trigger (27/1, 24/2, 24/3, 21/4, 19/5)
•19:00 – 21:00 Dub disco 45 (13/1, 10/2, 10/3, 7/4, 5/5, 2/6)

Söndag
•15:00 – 16:00 FM Student (udda veckor)
•15:00 – 16:00 Nytillskottet (jämna veckor)
•16:00 – 17:00 Musik
•17:00 – 18:00 Musik (udda veckor)
•17:00 – 18:00 Sundays (14/1, 11/2, 11/3, 8/4, 22/4, 6/5, 3/6)
•17:00 – 18:00 Musik (28/1, 25/2, 25/3, 22/4, 20/5)
•18:00 – 19:00 Spektrum (jämna veckor)
•18:00 – 19:00 Pi Radio (udda veckor)
•19:00 – 20:00 Think Globally Radio