Stockholm College Radios sändningstider

Måndag-Fredag
•07:00 – 09:00 Morning glory

Studiobild

Tisdag
•16:00 – 20:00 Rocket

Onsdag
•16:00 – 19:00 Rocket

Tordag
•16:00 – 20:00 Rocket
•20:00 – 21:00 Pluto (udda veckor)
•20:00 – 21:00 Catsound (jämna veckor)

Fredag
•16:00 – 18:00 Rocket
•18:00 – 20:00 Little Steven´s Underground Garage
•20:00 – 21:00 Musik

Lördag
•18:00 – 20:00 Elektronisk Lördag (2/9, 30/9, 28/10, 25/11)
•19:00 – 20:00 Radio Powerslam (16/9, 14/10, 11/11, 9/12)
•18:00 – 19:00 Musik (Jämna veckor)
•20:00 – 21:00 NF-Brus(udda veckor)
•19:00 – 21:00 Trigger (9/9, 7/10, 4/11, 2/12)
•19:00 – 21:00 Dub disco 45 (23/9, 21/10, 18/11, 16/12)

Söndag
•15:00 – 16:00 FM Student (udda veckor)
•15:00 – 16:00 Musik (jämna veckor)
•16:00 – 17:00 Smörgåsbord
•17:00 – 18:00 Musik (udda veckor)
•17:00 – 18:00 Sundays (24/9, 22/10, 19/11, 17/12)
•17:00 – 18:00 Musik (10/9, 8/10, 5/11, 3/12)
•18:00 – 19:00 Spektrum (jämna veckor)
•18:00 – 19:00 Pi Radio (udda veckor)
•19:00 – 20:00 Think Globally Radio